Jaminan Kualiti

Isi kandungan pada laman ini disediakan bagi tujuan makluman sahaja. Bahan-bahan tersebut tidak sama sekali bermaksud untuk menggantikan penjagaan kesihatan atau perhatian professional yang diberikan oleh seseorang pengamal bertauliah dan ianya tidak bermaksud untuk digunakan bagi tujuan diagnosis, rawatan, pemulihan atau pencegahan apa-apa jenis penyakit mahupun digunakan bagi tujuan rawatan terapeutik. Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan agar pengguna yang mengalami sebarang masalah kesihatan untuk berjumpa doktor.

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bertanggungjawab di bawah sebarang teori liabiliti atau tanggung rugi di atas penggunaan atau kepercayaan terhadap maklumat-maklumat pada laman ini. Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menjamin dan tidak menerima sebarang liabiliti undang-undang atau bertanggungjawab ke atas ketepatan, kesemasaan atau kesempurnaan maklumat tersebut.

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan pautan kepada laman-laman yang lain. Walau bagaimanapun, Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas laman-laman tersebut. Oleh yang demikian, pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan laman-laman luaran tersebut dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap sebarang isi kandungan, iklan-iklan, produk-produk atau bahan-bahan lain yang terdapat pada atau boleh didapati daripada laman-laman tersebut.

Pengguna seharusnya menyedari bahawa World Wide Web adalah sebuah jaringan umum yang tidak dijamin keselamatannya dan berkemungkinan wujudnya risiko di mana transaksi pengguna itu diperhatikan, dipintas, atau diubah oleh pihak ketiga ataupun fail-fail berkenaan yang dimuat turun oleh pengguna berkemungkinan mengandungi virus-virus komputer atau kecacatan lain.

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menanggung apa-apa liabiliti ke atas sebarang gangguan atau kerosakan kepada sistem komputer, perisian atau data milik pengguna yang timbul berhubung dengan laman web ini. Pengguna disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang bersesuaian dan memadai bagi memastikan bahawa apa-apa yang dipilih daripada laman ini adalah bebas dari virus-virus atau lain-lain pencemaran yang mugkin mengakibatkan gangguan atau kerosakan terhadap sistem komputer, perisian atau data milik pengguna.

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak memberi sebarang jaminan atau representasi bahawa kualiti bagi apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan-bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh pengguna melalui perkhidmatan Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia adalah menurut kehendak atau jangkaan pengguna.

Pengemaskinian

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia berhak untuk membuat perubahan kepada mana-mana bahagian pada laman web ini termasuk Notis Perundangan dan bahagian Penafian ini. Pengguna dinasihatkan untuk meninjau notis ini secara berkala sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pengemaskinian.

Penafian ringkas

Isi kandungan pada laman ini disediakan bagi tujuan makluman sahaja. Bahan-bahan tersebut tidak sama sekali bermaksud untuk menggantikan penjagaan kesihatan atau perhatian professional yang diberikan oleh seseorang pengamal bertauliah.

Cetak Emel

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss