Dasar Privasi

Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia boleh menyimpan maklumat peribadi anda. Kami juga boleh memberi sesetengah maklumat terkumpul dalam data pendaftaran atau data berkaitan dengan pihak ketiga dengan syarat maklumat tersebut tidak mengenal pasti mana-mana orang perseorangan kecuali dibenarkan oleh anda atau atas tujuan yang baik bahawa tindakan tersebut adalah munasabah dan berlandaskan kepada undang-undang, proses perundangan atau selaras dengan syarat-syarat atau keadaan seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi kami, tertakluk kepada pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa

Cetak Emel

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss